Klachten

Wat vervelend dat je een klacht hebt over de dienstverlening zoals je die ervaren heeft. We vinden onze klanten erg belangrijk en streven dan ook altijd naar 110% tevredenheid. Elke klacht wordt serieus genomen en we zullen altijd zoeken naar een passende oplossing.

We willen je dan ook vriendelijk vragen om je klacht via info@glas-in-lood-Online.nl door te geven. Het is ook mogelijk om je klacht kenbaar te maken via reguliere post of telefonisch. Onze contactgegevens zijn de volgende:

GlasPro Glasstudio
Doetinchemseweg 61
7007 CB Doetinchem
Tel: 0314-235031

Wij zullen de klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden. Als hiervoor meer tijd benodigd is, zullen wij dit altijd melden. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).